Miskin Direct / Мискин Директ
|

Miskin Direct / Мискин Директ

ИНСЕКТИЦИД ЗА ЗАШТИТА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ШТЕТНИ ИНСЕКТИ И ПАЈАЦИ Употреба:Се користи во тракторски и задни распрскувачи како и во моторизирани атомизери, во листовидни апликации. Растенијата со густи зелени делови треба добро да се обложат. Не се препорачува прскање во топлите часови од денот, кога зелените делови се влажни или кога се очекуваат врнежи. Подготовка…