Селективен и транслокациски хербицид за ултра заштита на културите од плевел

Начин на дејствување:

Фокус® Ултра тревните плевели го апсорбираат низ листовите и го транспортираат до коренот. Набргу по третманот, плевелот престанува да расте. Седум до десет дена по третманот, плевелот ја губи бојата, почнува да пожолтува, а четиринаесет дена после тоа, плевелот поцрвенува и целосно се суши. Тој е високо селективен на култивираните култури во секоја развојна фаза, па рокот на примена се одредува според фазата на растење на плевелот.

Focus® Ultra не треба да се прска на температури над 26 ° C и под 14 ° C.

Меѓуредното одгледување (спаринг) може да се изврши 12 дена по третманот со Focus® Ultra.

За време на третманот, спречете го капењето капки на соседните површини засеани со житарки, особено пченка која не е отпорна на циклоксик, поради неговата исклучителна чувствителност.

Мешање:

  • 2,5 литри на 4 декари.
  • 0,6 литри на 1 декар.

Предности:

  • Неоспорен во контролирањето на тревните плевели
  • Можност за примена во земјоделство, овоштарство, лозарство и зеленчук
  • Ултра системски – допира до сите делови на плевелот
  • Најбезбеден производ за доцна употреба

Similar Posts