ХЕРБИЦИД ВО ОБЛИК НА ТЕЧЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ЕМУЛЗИЈА – ЕС жолта боја

Примена:

Делува на голем број плевели едноногодишни теснолисни и едногодишни широколисни плевели.
– Добро ги сузбива едногодишните теснолисни плевели како (Digitarija sanquanalis) диво просо (Eshinochloa crus-gali) мухар (Setaria faberi) див сирак (Sorghum halepense)
Едногодишни широколисни плевели како:мрачњак (Abyutilon theophrast) огневче (Angalis aryensis) овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris) лобода (Chenopodium album) дамкава мртва коприва (Caleopsis tetrahit) коница (Galinsoga parviflora) незаборавок (Myosotis arvensis) тучница (Portulaca oleracea) дива репка (Raphanus raphanistrum) полски синап (Sinapsis arvensis) лепавец (Stelaria media) попова ложичка (Thelaspi arvense)
– Задоволително ги сузбива едногодишни широколисни плевели како штир (Amaranthus hybridus), обичен штир (Amarathus retroflexus), татула (Datura stramonium), мртва коприва (Lamium purpuerum).

Мешање:

Во расадопроизводството се користи во доза од 7мл до 8мл во 10 литри вода за површина од 100 метри квадратни.

  • Кај пиперката може да се примени на отворено поле пред расадување во доза 0,75 л/ха со задолжителна инкорпорација во почвата во длабочина 5-8 цм.
  • Кај тутунот се применува во доза од 1л/ха пред расадување со плитка инкорпорација на хербицидиот.

 

Similar Posts