Се наоѓаме во Прилеп, во новата катна гаража на кејот од страната на реката

Улица Кеј 1ви мај број 33а ЛОКАЛ 25

Ние постоиме за ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ

Default placeholder businessman half-length portrait photo avatar. Man gray color

Дипломиран земјоделски инженер агроном

Александар Петрески

Директор

078 388 195

person-placeholder-woman

Дипломиран земјоделски инженер агроном

Јулија Петреска

078 416 005

person-placeholder-woman1

Дипломиран земјоделски инженер агроном

Изабела Пуцакоска Бабаноска