ИНСЕКТИЦИД ЗА ЗАШТИТА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ШТЕТНИ ИНСЕКТИ И ПАЈАЦИ

Употреба:
Се користи во тракторски и задни распрскувачи како и во моторизирани атомизери, во листовидни апликации. Растенијата со густи зелени делови треба добро да се обложат. Не се препорачува прскање во топлите часови од денот, кога зелените делови се влажни или кога се очекуваат врнежи.

Подготовка на лекот: Препорачаната доза од инсектицидот прво темелно се меша со мала количина чиста вода. Овој премикс потоа се става во резервоарот на алатот, кој е половина исполнет со вода. Растворот треба секогаш да се меша многу добро и да се користи во рок од неколку часа. Процесот на мешање се продолжува додека не заврши прскањето.

Компатибилност:
Не се меша со лекови со алкална реакција.  Треба да се тестира компатибилноста со други лекови. Поради отпорноста што треба да се формира против лекови, се препорачува во програми кои бараат употреба на лекови со различни механизми на дејство.

Similar Posts