Stomp Aqua / Стомп Аква
|

Stomp Aqua / Стомп Аква

СЕЛЕКТИВЕН КОНТАКТЕН И ПОЧВЕН ХЕРБИЦИД Употреба: Се употребува за сузбивање на едногодишни теснолисни и за намалување на заплевеноста од широколисни плевели во овоштарството, лозарството, градинарство, поледелство, индустриските култури и украсни растенија. Содржи активна метрија пендиметалин, 455 g/L. Дозирање: Се применува во доза од 2 – 4,3 L/ha со потрошувачка на вода од 200 – 600…

Ikanos 4 OD
|

Ikanos 4 OD

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ТЕСНОЛИСНИ И ШИРОКОЛИСНИ ПЛЕВЕЛИ ПО НИКНУВАЊЕ КАЈ ПЧЕНКА И ВО НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИНИ Употреба:Се употребува после никнење на културата и плевелите во следните стадиуми на развој: Пченката од 2-3 до 5-6 листови Широколисните плевели од 2-4 листови Теснолисните плевели од 2 листа до почеток на братење Коштан од ризоми од 10-20…

Miskin Direct / Мискин Директ
|

Miskin Direct / Мискин Директ

ИНСЕКТИЦИД ЗА ЗАШТИТА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ШТЕТНИ ИНСЕКТИ И ПАЈАЦИ Употреба:Се користи во тракторски и задни распрскувачи како и во моторизирани атомизери, во листовидни апликации. Растенијата со густи зелени делови треба добро да се обложат. Не се препорачува прскање во топлите часови од денот, кога зелените делови се влажни или кога се очекуваат врнежи. Подготовка…

Focus Ultra / Фокус Ултра
|

Focus Ultra / Фокус Ултра

Селективен и транслокациски хербицид за ултра заштита на културите од плевел Начин на дејствување: Фокус® Ултра тревните плевели го апсорбираат низ листовите и го транспортираат до коренот. Набргу по третманот, плевелот престанува да расте. Седум до десет дена по третманот, плевелот ја губи бојата, почнува да пожолтува, а четиринаесет дена после тоа, плевелот поцрвенува и…

Mustang / Мустанг
|

Mustang / Мустанг

ХЕРБИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ШИРОКОЛИСНИ ПЛЕВЕЛИ ВО ЖИТАРИЦИ Начин на дејствување: Mногу брзо се апсорбира од листовите, се шири до точките на растење и на тој начин, за неколку часа, го запира понатамошниот развој на плевелот. Флорасулам ја инхибира синтезата на есенцијалните амино киселини. Активната супстанција 2,4-D влијае на пропустливоста на клеточните ѕидови и промените…

Laudis / Лаудис
|

Laudis / Лаудис

ХЕРБИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ПЛАВЕЧИ КАЈ ПЧЕНКА Начин на дејствување: Laudis® e хербицид за сузбивање на широколисни и теснолисни плевели во пченка, по никнење на пченката и плевелите. Laudis® е хербицид кој кај плевелите за кои е наменет предизвикува bleaching ефект (обелување) и одумирање на ткивата изложени на сончева светлина поради светлосно разградување на хлорофилот. Употреба: Laudis® се употребува…

Расадопроизводство

За беспрекорно расадопроизводство ви го препорачуваме следниот начин: 1. Хумусна киселина 2. Инсектицид 3. Вештачко ѓубриво 4. фрезирање на почвата 5. Изработка на леите ….. На самиот почеток нај важно е да се придржувате до следното. На веќе основно обработената почва на местото каде ќе се одгледува расадот потребно е по површината на почвата да…

Colzamid – Колзамид
|

Colzamid – Колзамид

  Колзамид во расадопроизводството се употребува во доза од 100мл во 10 литри вода за површина од 100 метри квадратни. Употреба: Селективен системичен хербицид кој се употребува против теснолисни и широколисни плевели кај: ЈАГОДА –  против едногодишни и повеќегодишни теснолисни и широколисни плевели во дози од 7-10 L/ha. Се користи кај пресадена и веќе посадена…

|

Devrinol – Девринол

Во расадопроизводството се користи 100мл во 10литри вода за површина од 100 метри квадратни. DEVRINOL 45 SC Употреба:Селективен системичен хербицид кој се употребува против теснолисни и широколисни плевели кај: ЈАГОДА –  против едногодишни и повеќегодишни теснолисни и широколисни плевели во дози од 7-10 L/ha. Се користи кај пресадена и веќе посадена јагода. На пролет се…