СЕЛЕКТИВЕН КОНТАКТЕН И ПОЧВЕН ХЕРБИЦИД

Употреба:

Се употребува за сузбивање на едногодишни теснолисни и за намалување на заплевеноста од широколисни плевели во овоштарството, лозарството, градинарство, поледелство, индустриските култури и украсни растенија. Содржи активна метрија пендиметалин, 455 g/L.

Дозирање:

 • Се применува во доза од 2 – 4,3 L/ha со потрошувачка на вода од 200 – 600 l/ha кога растенијата се во развоен стадиум од 30 – 65 BBCH.
 • ЈАБОЛКА, КРУША, ПРАСКА, НЕКТАРИНА, КАЈСИЈА: прскање меѓу редовите со во период на мирување на вегетацијата пред никнење на плевелите во количина од 2,5 – 3 L/ha.
 • ВИНОВА ЛОЗА: Во количина од 2,5 – 3 L/ha за време на мирување на вегетацијата а пред никнење на плевелите.
 • ЈАГОДА: пред садење на отворено со инкорпорација во почва или во насад за време на мирување на вегетацијата во количина од 2,5 – 3,0 l/ha.
 • МОРКОВ: после садење а пред никнење на културата во доза од 2,0 – 2,5 L/ha.
 • ЛУК и КРОМИД: по никнење на културата во стадиум 10 BBCH 10 со доза од 2,5 – 3 L/ha.
 • ДОМАТ, ЗЕЛКА, БРОКУЛА, КАРФИОЛ и ЗЕЛЕНА САЛАТА: пред расадување на културата со инкорпорација во почва во доза од 2,5 – 3 L/ha.
 • АРТИЧОКИ: пред расадување на културата со инкорпорација или во насад за време на мирување на вегетацијата (пред пораст на културата) и пред никнење на плевелите во доза од 2 – 2,5 L/ha.
 • ГРАШОК: после сеидба а пред никнење на културата во доза од 2,5 – 3 L/ha.
 • ПАМУК: пред сеидба со инкорпорација или после сеидба а пред никнење на културата во доза од 3,6 – 4,3 L/ha.
 • СОНЧОГЛЕД и СОЈА: после сеидба а пред никнење на културата во доза од 2,5 – 3 L/ha. КОМПИР: после сеидба а пред никнење на културата во доза од 2,5 – 3 L/ha.
 • ТУТУН: пред пресадување на културата со инкорпорација во почва во доза од 2,5 – 3 L/ha.
 • ПЧЕНИЦА, ЈАЧМЕН; РЖ и ПЧЕНКА: после сеидба а пред никнење на културата во доза од 2,5 – 3 L/ha.
 • УКРАСНИ РАСТЕНИЈА: после пресадување со прскање помеѓу редовите пред никнење на плевелите во доза од 2 – 3 L/ha.

  Спектар на дејство:
  – Обичен штир (Amaranthus retroflexus), срцелистен штир (Amaranthus hybridum), овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), дива бела лобода (Chenopodium album), обично влакнесто просо (Echinochloa crus-galli), толчница (Portulaca oleracea), полско лутиче (Ranunculus arvensis), сив мувар (Setaria glauca), див синап (Sinapis arvensis), чистец (Stachys annua) и велигденче (Veronica hederifolia). Задоволителна ефикасност покажува кон: нивска лубеничарка (Hibiscus trionum), камилица (Matricaria chamomila), дива пиперка (Polygonum spp.), полски осот (обичен костреш) (Sonchus oleraceus) и i mišjakinja (Stellaria media). Takođe dobro deluje i na palamidu (Cirsium arvense) koji je zaustavljen u porastu, ali nije eliminisan.

Similar Posts