Земјоделската аптека ЗЕМЈОДЕЛКО е основана на 20.02.2019 година

Нашите агрономи се секогаш тука за вас:

Default placeholder businessman half-length portrait photo avatar. Man gray color

Дипломиран земјоделски инженер агроном

Александар Петрески

Директор

078 388 195

person-placeholder-woman

Дипломиран земјоделски инженер агроном

Јулија Петреска

078 416 005

person-placeholder-woman1

Дипломиран земјоделски инженер агроном

Изабела Пуцакоска Бабаноска

Советодавната служба работи 24/7 во корист на земјоделецот, излегуваме на терен и го следиме земјоделското производство.

Се занимаваме со продажба на семе, садници и производи за прихрана и заштита на растенијата, имаме широка палета на репроматеријали за земјоделските производи.

Се наоѓаме во новата катна гаража на кејот од страната на реката
Улица Кеј 1ви мај број 33а ЛОКАЛ 25

Ние постоиме за ЗЕМЈОДЕЛЕЦОТ

Наши партнери се: